Организатори на събитието са Българско хирургиески дружество, съвместно с Медицински Университет- гр. Плевен