XVIII Национален конгрес по хирургия дава възможност грижите за пациентите с хирургична инфекция да бъдат актуализирани, като на научня форум ще могат да се обсъдят съвременните аспекти, трудности и насоки за тяхното преодоляване. Научната работа на специалистите по здравени грижи ще завърши с приемане на " Национален регламент за грижи на болни с хирургични инфекции" , което ще позволи следване на единен алгоритъм при обгрижване на болните с хирургична инфекция. 

За сесията на специалистите по здравни грижи на „Обслужване на болни с хирургични инфекции“ и приемане на „Регламент за грижи към тези болни“ се обръщайте на посочените телефон и мейл на Главната сестра на УМБАЛ – Плевен.
ГЛ. М.С.  Ивайла Петкова,
тел.0879066651
е-майл: ive_petkova@abv.bg

Към сайта на БАПЗГ