07 ОКТОМВРИ 2022Г. , ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕН ЕНДОСКОПСКИ ЦЕНТЪР (ТЕЛЕЦ) НА МУ- ПЛЕВЕН,

ЗАЛА “ АМБРОАЗ ПАРЕ

Кандидатура за председател на БХД за мандат 2024-2026г. – проф. Никола Владов, ДМН

Проф. Никола Владов, ДМН

Проф. д-р Никола Владов, д.м.н. е началник на клиника по “ Чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология“- ВМА- гр. София от нейното основаване през 2003 г.

Притежава многобройни специализации по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия и сертификат за извършване на чернодробна трансплантация, магистър е по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.

Има защитен дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор” на тема “Хирургическо лечение на ехинококовите кисти на черния дроб отворени в жлъчните пътища”, както и дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на медицинските науки” на тема „Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение”.

Национален консултант по трансплантология е в периода 2011-2014 г., републикански консултант по хирургия.

През 2013 г. проф. Владов е избран за почетен член на Френската академия по хирургия. Член е на редица издателски бордове на чуждестранна специализирана периодика, заместник-главен редактор на сп. „Хирургия”, председател на Българското дружество по трансплантология. 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ХИРУРГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

МАНДАТ 2024-2026Г.

Българското хирургическо дружество е създадено през 1934г. от проф. Александър Станишев и проф. Парашкев Стоянов. Дружеството е демократична научна организация  на хирурзите от цялата страна приемник и последовател на Републиканското научно дружество по хирургия, която цел е поддържане на високо ниво на професионална квалификация на българските хирурзи, подобряване качеството на хирургическата работа по места, както и възприемане на международния опит и разпространяване на българския опит в чужбина.  Единомислието и единодействието на българските хирурзи е основен момент в подобряването на качеството на хирургичната работа, като за тази цел е необходимо:

  1. Тесен контакт със НЗОК и ИАМН и формулиране на критериите за оценка на работата на хирургичните отделения на всички нива в държавата.
  2. Възстановяване на международните контакти на дружеството и участие в балкански научни форуми в колаборация с хирургическите дружества на Румъния, Сърбия, Турция, Гърция и Република Северна Македония.
  3. Организиране на еднодневни училища за млади хирурзи в университетските болници за фундаментални нозологични единици.
  4. Да се увеличи броя на локалните научни прояви, като се канят водещи хирурзи от страната.
  5. Създаване на научни секции към дружеството по миниинвазивна хирургия, хепатобилиарна хирургия, и колоректална хирургия, които да следят и определят новите тенденции в хирургията и да ги довеждат до знанието на останалите хирурзи.
  6. Да потърсим съдействие от БЛС с оглед осигуряване на достъп до международни сайтове за медицинска информация.
  7. Да утвърди авторитета на списание “Хирургия”, като целта е да достигне до младите хирурзи с обзорни статии и описание на различни хирургични техники.
  8. Да се поднови сайта на дружеството и му се предаде нов смисъл с цел разпространяване както, организационна така и научна информация.
  • Управителният съвет да определи 6 водещи хирурзи, като всеки един от тях да оказва методична помощ в определена от управителния съвет област на страната при необходимост. Да се увеличи влиянието на дружеството на регионално ниво.
  • Основната цел на мандата 2024-2026 г. е да се постигне единомислие и единодействие за подобряване качеството и резултатите на хирургичната работа в дългосрочен план.

Проф. Никола Владов д.м.н.