Проф. Димитър Стойков, дмн
Председател на БХД

Приветствие от председателя на Българско хирургическо дружество

Уважаеми колеги и гости на XVIII Национален конгрес по хирургия,

Радвам се, че ще можем да споделим в реална среда удовлетворението от натрупания опит и научни постижения във времена на изпитание пред  икономическата, здравна и в частност научно-изследователска среда. Както всички осъзнахме, обстановката около пандемията COVID- 19 ощети научния план на развитие в нашата сфера като забави , а дори и не позволи регулярното осъществяване на научните сбирки и обсъждания. В такъв аспект все повече на преден план изпъкнаха възможностите , с които телемедицината и роботизираните технологии станаха все по- желани и безопасни. Световната пандемия даде един важен урок- че медицината ,в частност и хирургията трябва да са в непрекъснато осъвършенстване, за да могат да откликнат на нуждите на човечеството, в диагностика и лечение на необичайни и нови заболявания или техните усложнения. Настоящият научен форум ще ни доближи до научната истинност и ще е приятен повод да обърнем внимание и на вечните съперници на хируга- хирургичната инфекция, нейните нови „лица“ и начини за справяне с нейните усложнения. Така форумът ще стане събирателен фокус както на традиционни теми, така и на иновативни и съвременни такива и вярвам, че ще се превърне в място за споделяне на технологии , които ще направят животът на нашите пациенти по- качествен и приемлив. В духа на тази кауза, в хода на XVIII национален кокгрес ще се проведе и модерен workshop от водещи специалисти в лапароскопската и роботизирана хиругия, а за специалистите по здравни грижи сме организирали сесия, в която да се обсъдят всички съвремени грижи, целящи адекватно поведение към пациенти с хирургична инфекция.

Ще се приемат два важни консенсуса , които ще унифицират на национално ниво тактиката при лечение на остър панкреатит и ще ни дадат насока за прилагане на лапароскопската техника при лечение на заболяванията на жлъчен мехур и билиарен тракт. Вярвам, че всеки един от вас ще намери полезното и ще използва в хирургичния си подход част от опита, споделен на настоящия XVIII конгрес!

Проф. Димитър Стойков, дмн