Приветствие от председателя на Българско хирургическо дружество

Уважаеми колеги и гости на XVIII Национален конгрес по хирургия,

радвам се, че ще можем да споделим в реална среда удовлетворението от споделения опит и научни постижения. Както всички осъзнахме, обстановката около пандемията COVID- 19 ощети научния план на развитие в нашата сфера като забави , а дори и не позволи регулярното осъществяване на научните сбирки и обсъждания. В такъв аспект все повече на преден план изпъкнаха възможностите , с които телемедицината и роботизираните технологии станаха все по- желани и безопасни. Световната пандемия даде един важен урок- че медицината , а в частност и хирургията трябва да са в непрекъснато усъвършенстване, за да могат да откликнат на нуждите на човечеството, в диагностика и лечение на необичайни и нови заболявания или техните усложнения. Настоящият научен форум ще ни доближи до научната истинност и ще е приятен повод да обърнем внимание и на вечните съперници на хируга- хирургичната инфекция, нейните нови „лица“ и начини за справяне с нейните усложнения. Така форумът ще стане събирателен фокус на традиционни теми, така и на иновативни и съвременни теми и вярвам, че ще се превърне в място за споделяне на технологии , които ще направят животът на нашите пациенти по- качествен и приемлив. В духа на тази кауза, в хода на XVIII национален кокгрес ще се проведе и модерен workshop от водещи специалисти в лапароскопската и роботизирана хиругия, а за специалистите по здравни грижи сме организирали сесия, в която да се обсъдят всички съвремени грижи, целящи адекватно поведение към пациенти с хирургична инфекция.

В дните на конгреса ще бъдат дискутирани и приети два национални консенсуси- за лечение на остър панкреатит и за прилагане на лапароскопска хирургия в хирургичната практика.

Нека форумът бъде полезен за всеки от вас и дано да намерим отговори и решения на въпроси и проблеми, които до сега не сме поставяли пред хирургическата общност.