Проф. Добромир Димитров, дм
Ректор на Медицински Университет-
гр. Плевен

Медицински Университет- гр. Плевен-
“ ПРИЕМСТВЕНОСТ И НОВАТОРСТВО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“

Скъпи колеги и гости,

За мен е огромна чест и удоволствие да ви приветствам с Добре дошли в Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), който отново е домакин на XVIII Национален Конгрес по хирургия, със специалното участие на нашите партньори от САЩ – топхирурзи от Световната Асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия. Престижният научен форум ще предложи една платформа за обмен на нови идеи, опит и знания, представени от водещи хирурзи от страната и чужбина.

За своята близо 50-годишна история днес Медицински университет – Плевен се откроява на картата на висшето медицинско образование у нас и в Европа със съвременния си облик на водещ образователен и научноизследователски център с приоритет в развитието на роботизираната хирургия и телемедицината, привличащ все повече български и чуждестранни студенти. Висшето училище постоянно надгражда иновативния си профил с високотехнологични решения в обучението – 3D студиото за наблюдение на робот-асистирани операции в реално време; студио за виртуална рeалност с 360-градусово наблюдение на операционната зала; Ресусцитационен център за обучение по спешна медицина, Симулационен център и Център за компетентност „Леонардо да Винчи“ с най-съвременните лаборатории за 3D и биопринтиране, за прецизна онкология и геномна медицина, за прецизна патология с приложение на методи на телепатология, морфометрия и телемедицина.

На всички вас, скъпи колеги, пожелавам творчески дух, оптимизъм и енергия за постигане на нови професионални успехи!

Проф. д-р Добромир ДИМИТРОВ, д.м.

РЕКТОР

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН