Регистрацията за участие в конгреса е чрез покриване на такса правоучастие. Моля, пазете документът за извършен банков превод, защото той ви гарантира участие в конгреса!

Специална форма на предварителна регистрация не е предвидена!

В дните на конгреса, за организацията на регистрацията, ще бъдете уведомени допълнително.

Такси правоучастие:

  1. За специализанти и докторанти по хирургия- такса правоучастие – 200 лв.
  2. За членове на Българско хирургическо дружество- 275 лв.
  3. За нечленове на Българско хирургическо дружество- 350 лв.
  4. Цената на курса по Лапароскопска и Роботизирана хирургия е  200 лв.

В таксата са включени: материали на конгреса, пропуск за коктейл и гала вечер, достъп до конгресни зали.

На конгреса желаещите могат да заплатят членския си внос за 2022 г., който е 24 лв.

Таксата за курса по роботизирана и лапароскопска хирургия на Проф. Д. Димитров, дм е отделна и не е включена в такса правоучастие!

На следната банкова сметка можете да заплатите както такса правоучастие, така и таксата за участие в курса, чрез два отделни банкови ордера, на които е необходимо да упоменете като основание за плащане „ Такса за участие в 18- ти конгрес по Хирургия“  и „Такса за участие в курс по Лапароскопска и роботизирана хирургия“. 

Банкова сметка на конференцията:

Сметка към бюджет-МУ-Плевен

ОББ-AД клон Плевен

BG98 UBBS 8888 3118 3072 00

BIC: UBBSBGSF

Валута BGN