Таксата правоучастие за специалисти по здравни грижи е 150 лв.

Можете да я заплатите по банков път по следната сметка :

Банкова сметка на конференцията:

ОББ-AД клон Плевен

BG98 UBBS 8888 3118 3072 00

BIC: UBBSBGSF

Валута BGN

Регистрационният формуляр можете да изтеглите от следната връзка: