ФОРМИ НА УЧАСТИЕ:

Разпространение на рекламни материали в книжка с доклади, диск, програма- 600 лв.

Щанд: 4 м² площ, маса, стол и електрически контакт, разпространение на рекламни материали, лого на фирмата в рекламната страница на книжката с доклади- 1800лв.

Презентация: до 15 мин. , щанд, разпространение на рекламни материали, лого на фирмата в рекламната страница на книжката с доклади- 4000лв.

Генерален спонсор: презентация , щанд, разпространение на рекламни материали, лого на фирмата в рекламната страница на книжката с доклади – 12000лв.

Обявените цени са без ДДС!

РЕГИСТРАЦИЯ

Желание за участие и осъществяване на регистрация, спрямо избраната формата, можете да заявите на секретаря на Българско хирургическо дружество:

Д-р Полина Маринова дм
e-mail: bgsscongress18th@gmail.com
gsm: 0885956397

Банкова сметка на конференцията:

Сметката е към бюджет -МУ Плевен

ОББ-AД клон Плевен
BG98 UBBS 8888 3118 3072 00
BIC: UBBSBGSF
Валута BGN