XVIII Национален конгрес по хиругия е поредната научна инициатива на Българско хирургическо дружество, като в това си издание е подкрепено от Медицински Университет- гр. Плевен, който е любезен домакина на събитието. В духа на тематиката на Конгреса, мястото на неговото прояеждане съчетава традициите с иноваторския дух, като атмосферата се допълва от средата със съвременни роботизирани техники в хирургията и телекомуникационни трансгранични сътрудничества.