XVIII Национален конгрес по хиругия е поредната научна инициатива на Българско хирургическо дружество, като в това си издание е подкрепено от Медицински Университет- гр. Плевен, който е любезен домакина на събитието.
 В духа на тематиката на конгреса, мястото на неговото провеждане съчетава традициите с иноваторския дух, като атмосферата се допълва от внедрените в практиката съвременни роботизирани техники и телекомуникационни и трансгранични партньорства.